netweb.se | Valängsvägen 3 | SE-806 28 Gävle | Sweden | Tel +46 (0) 70 230 26 29 | info@netweb.se

Företagsprofil

Vi arbetar brett men vill vara det lilla företaget med spjutspetskompetens inom området informations- och kommunikationsteknologi. Vår ambition är att alltid arbeta i nätverk med andra experter för att kunna hitta helhetslösningar åt våra kunder. Som team har vi varierande bakgrund och skilda kompetenser men alla med stor kunskap och lång erfarenhet av verksamhetsprocesser, informationsflöden och stödjande teknik.

Tjänster

netweb är en specialiserad IKT leverantör och partner till vården, omsorgen och skolan inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder tjänster inom projektledning, processutveckling, systemintegration, teknisk infrastruktur samt systemtest. netweb levererar nytta genom att vi i första hand inriktar oss på att förenkla verksamhetsprocesserna med hjälp av informations-
teknologi. Tekniken och kunskapen kring hur teknologin kan användas av människan är vår kompetens, men för oss är det framförallt hur information kan kommuniceras mellan individer och verksamheter som är det viktiga.

netwebs fokus och arbetssätt är att jobba nära verksamheten under hela projektet. Det innebär att vi tar ett totalansvar för arbetsprocessen från beslut till verifiering men alltid i nära samverkan med vår uppdragsgivare.