netweb.se | Valängsvägen 3 | SE-806 28 Gävle | Sweden | Tel +46 (0) 70 230 26 29 | info@netweb.se

Projektledning

På netweb är avancerad projektledning en förutsättning för att ett projekt ska nå sina uppsatta mål. Alla i teamet och vårt nätverk arbetar efter etablerade modeller och har lång erfarenhet av olika metoder för projektstyrning. Det innebär ett väl strukturerat och interaktivt arbetssätt för hela åtagandet med stöd av rutinmallar för att leda processen, dokumentera, införa och godkänna leveransen.

Processutveckling

netweb hjälper dig och din organisation att undvika hindren vid ett IT införande. Vi arbetar efter en väl strukturerad metod för att synliggöra dom befintliga verksamhetsprocesserna så att en systemintegration sker på ett för användaren smidigt och kvalitativt sätt. Arbetsmetodiken ska säkerställa leveransen och användningen av den levererade produkten.

Systemintegration

För netweb är systemintegration mer än bara teknik. Det är också hur dom tekniska systemen stödjer verksamhetens egna processer. Våra kunder ska kunna ställa mycket höga krav på systemsäkerhet, informationssäkerhet samt informationstillgänglighet.

Teknisk infrastruktur

Valet av teknisk plattform för ditt införande kan helt avgöra om det blir en lyckad eller misslyckad satsning. netweb hjälper och vägleder er i valet av teknisk infrastruktur. Här är ord som prestanda, redundans, skalbarhet och säkerhet ledande för vårt arbete tillsammans med kunden.

Systemtest

För att säkerställa ett lyckat införande så är systemtester viktigt, inte bara hos leverantören utan även i kundens produktionsmiljö. netweb hjälper dig att planera, implementera och genomföra systemtester på ett strukturerat och rationellt sätt. Systemtester för oss innefattar installations- funktions- och prestandatester.